Sjefsskifte i heimen

Foto: Hanne Olafsen

Maria og pappa

Så var tida inne for at jeg skulle tilbake på jobb og pappa Ørjan skulle ha sine tildelte 10 uker barselpermisjon. Eller fedrekvote heter det vel….

Les videre